fbpx

Artificiell Intelligens

Artificiell Intelligens – Nyttan för dig som företagare

Vad kan vi med säkerhet säga om hur samhället kommer att påverkas av AI (Artificiell Intelligens) och maskininlärning?

Ur ett samhälls- och ekonomiskt perspektiv kan vi med säkerhet säga att det kommer att vara en tydlig drivkraft till BNP-tillväxt framöver. Precis på samma sätt som industrialiseringen bidrog till ökad produktivitet när det begav sig, så kommer den här nya tekniken att vara orsaken till enorma produktivitetsvinster.

Läs PwC's sammanfattning av AI och dess möjligheter för dig som företagare
Maskiner som lär sig själva – och ersätter människan?.

Vad kan vi med säkerhet säga om hur samhället kommer att påverkas av AI (Artificiell Intelligens) och maskininlärning?